TMI계측기마켓
> 제품소개 > > 전원공급기
전원공급기
 
직류 전원공급기(47)교류 전원공급기(6)부속품(1)
SMPS(0)

 

53개의 상품이 준비되어 있습니다.

[ DC Power Supply ]
모델명 : SPD1168X
0~16V/8A,1CH
분해능:1mV/imA,V-5 Digit,A-4 Digit
\444,180


[ DC Power Supply ]
모델명 : SPD1305X
30V, 5A, up to 150W
\482,130


[ DC Power Supply ]
모델명 : SPD3303C
32V/3.2A 2채널, 2.5V/3.3V/5V/3.2A 1채널,
분해능: 10 mV, 10 mA
\403,590


[ DC Power Supply ]
모델명 : SPD3303X-E/ SPD3303X
0~32V / 3.2A, 2CH, 2.5/3.3/5.0V, 3.2A(Fix), 분해능 10mV,10mA
\672,430
[ DC Power Supply ]
모델명 : SPD3303S
0~30 V/ 3A, 2 CH, 2.5/3.3/5.0 V, 3A(Fix)
분해능 1 mV, 1 mA
\627,000


[ DC Power Supply ]
모델명 : GP-4303D
O~30V/ 0~3A, 1CH
\163,350


[ DC Power Supply ]
모델명 : GP-305D
0~30V, 0~5A, 1CH
\217,800


[ DC Power Supply ]
모델명 : GP-1305/ GP-1310/ GP-1503/ GP-1505
0 ~ 30V, 0 ~ 5A, 1 CH
\399,300
[ DC Power Supply ]
모델명 : GP-1303DU/ GP-1303TP
0~30V, 0~3A, 2 CH
\508,200
[ DC Power Supply ]
모델명 : GP-1305DU/ GP-1305TP
0~30V, 0~5A, 2 CH
\532,400
[ DC Power Supply ]
모델명 : GP-1503DU/ GP-1503TP
0~50V, 0~3A, 2 CH
\544,500
[ DC Power Supply ]
모델명 : GP-4303TP
0~30V/ 0~3A, 2 CH, 4 Digit
\344,850


[ DC Power Supply ]
모델명 : GP-4305TP
0 ~ 30V, 0 ~ 5A, 2 CH, 4 digit
\376,000


[ DC Power Supply ]
모델명 : GP-4503TP
0 ~ 50V, 0 ~ 3A, 2 CH
\385,000
[ DC Power Supply ]
모델명 : TDP-605B/ TDP-6010B/ TDP-6020B
60V/5A,1CH,분해능:10mV/ImA
\401,500
[ DC Power Supply ]
모델명 : TDP-3010B / TDP-3020B / TDP-3030B
30V/10A,1CH
\401,500
[ DC Power Supply ]
모델명 : TDP-1001B / TDP-1003B / TDP-1005B
100V/1A,1CH
\305,800
[ DC Power Supply ]
모델명 : TDP-2001B / TDP-2003B / TDP-2005B
200V/1A,1CH
\426,360
[ DC Power Supply ]
모델명 : EX Series
20V~600V/1A~480A,SMPS타입
USB,RS-232C,RS-485
전화문의
[ DC Power Supply ]
모델명 : OPE-185Q/OPE-303Q/OPE-305Q/OPE-503Q
0~±18V/5A 2CH,고정채널(5V/2A,15V/1A),RS-232C
\396,000
[ DC Power Supply ]
모델명 : OPE-185QI/OPE-303QI/OPE-305QI/OPE-503QI
0~18V/5A 2CH,Fix 출력 5V(or3.3V)/2A,15V(or12V)/1A,
RS-232C
\445,500
[ DC Power Supply ]
모델명 : OPE-S Series
9V~500V/1A~1000A,1CH,RS-232C
전화문의
[ DC Power Supply ]
모델명 : OPE-DI Series
9V~500V/1A~300A,2CH,RS-232C
전화문의
[ DC Power Supply ]
모델명 : U8001A/ U8002A
30V/ 3A, 1 CH
\565,180
[ DC Power Supply ]
모델명 : U8031A/ U8032A
30V/ 6A (2CH) & 5V/ 3A, 375 W
\1,853,060
[ DC Power Supply ]
모델명 : E3631A
80W 3중 출력, 6V, 5A 및 ±25V, 1A, RS-232C, GPIB
\2,031,920


[ DC Power Supply ]
모델명 : E3632A
120W,0~15V / 7A 또는 30V / 4A, RS-232C, GPIB
\1,614,580


[ DC Power Supply ]
모델명 : E3633A/ E3634A
200W, 8V, 20A 또는 20V, 10A, RS-232C, GPIB
\1,952,390
[ DC Power Supply ]
모델명 : E3640A/ E3641A
Voltage : 0~8 V/ 3 A
Current : 0~20 V/ 1.5 A
\1,153,240
[ DC Power Supply ]
모델명 : E3642A/ E3643A/ E3644A/ E3645A
0~8V/5A, 0~20V/2.5A, RS-232C, GPIB
\1,153,240
[ DC Power Supply (Precision Type) ]
모델명 : AK Single Series (AK1205/ AK3003/ AK3005/ AK3010/ AK6003)
0~12/ 18/ 30/ 60 V
0~3/ 5/ 10A, 1 CH
\575,300
[ DC Power Supply (Precision Type) ]
모델명 : AK Dual Series (AK1205D/ AK3003D/ AK3005D/ AK6003D)
0~12V, 0~3A, 2 CH
\1,023,000
[ DC Power Supply (Programmable Type) ]
모델명 : K Single Series (K1205/ K1810/ K3003/ K3005/ K3010/ K6003)
0~12V, 0~5A, 1 CH, RS-232(USB), GPIB
\721,600
[ DC Power Supply (Programmable Type) ]
모델명 : K Dual Series (K1205D/ K3003D/ K3005D/ K6003D)
0~12V, 0~5A, 2 CH, RS-232 (USB), GPIB
\1,232,000
[ DC Power Supply ]
모델명 : PN 300
DC 0~30V, 0~2.3A, 2 CH, 5V/2A 고정
\1,408,000


[ DC Power Supply ]
모델명 : HMP4040
0~32V/ 0~10A, 4 CH
< 1A : 0.2 mA ; ≥ 1A : 1 mA
USB/ RS-232 Interface.
\3,901,700


[ DC Power Supply ]
모델명 : HM-8142
O~30V, 1A, 2 CH, 5V/2A Fix
\2,200,000


[ DC Power Supply ]
모델명 : UP-3005T
0~30V, 0~5A, 2 CH , 5V/3A FIX
\407,000


[ DC Power Supply ]
모델명 : GP-503D/GP-505D
0~50V/3A,0~50V/5A
1CH, Digital
\302,500
[ DC Power Supply ]
모델명 : IT6720
100W, 60V, 5A
\286,000


[ DC Power Supply ]
모델명 : DKP-3003
0~300V,0~3A
전화문의
[ AC Power Source ]
모델명 : 6605/ 6610/ 6620/ 6630
switching type
500V A/ 1000V A/ 2000V A/ 3000V A
0~300V, 45~500 Hz
전화문의
[ DC Power Supply ]
모델명 : DKP-3050/5030
0~30V,0~50A,1CH
전화문의
[ DC Power Supply ]
모델명 : DKP-50150
주문 제작
0~50V/0~150A,1CH
\0
[ DC Power Supply ]
모델명 : DKP-30035D
주문제작
0~300V,0~35A,1CH
전화문의
[ DC Power Supply (멀티채널) ]
모델명 : 대용량 DKP-60100
주문제작
0~60V,0~100A,50CH
\0
[ DC Power Supply ]
모델명 : DKP-50040
주문 제작
0~500V/0~40A,1CH
\0
[ AC Power Supply ]
모델명 : APS-7000E Series (APS-7050E/ APS-7100E)
1 CH, 전압범위 : 0 ~ 155 Vrms, 0 ~ 310 Vrms
전류범위 : 4.2 A/ 2.1 A , 최대 출력 전력 : 500V A, 1kV A

\2,557,500
[ AC Power Supply ]
모델명 : APS-7000 Series (APS-7050/ APS-7100)
1 CH, 전압 범위 : 0 ~ 155 Vrms, 0 ~ 310 Vrms
전류 범위 : 4.2 A/ 2.1 A, 최대 출력 전력 : 500 VA, 1 kVA

\3,634,400
[ AC Power Source ]
모델명 : PCR500MA/ PCR1000MA/ PCR2000MA/ PCR4000MA
500VA
\4,015,000
[ AC Power Source ]
모델명 : 6705/ 6710/ 6720/ 6730
500VA/ 1000VA/ 2000VA/ 3000VA, 0~300V, 45~500 Hz
\0
[ AC Power Source ]
모델명 : ACP-200/500/1K~100K
200VA/500VA/1~100KV
0~300V,40~999HZ
\0
[ Test Lead ]
모델명 : Power용

\3,100


  

상호:대광계측기(주) | 주소: 서울특별시 구로구 디지털로 288 (구로동, 대륭포스트타워 1차 1404호)
대표이사 : 손순태 | 개인정보관리책임자 : 손순태 | 이메일 : kdk@kdk.co.kr
공정거래위원회 고시 제 2000-1호에 따른 사업자등록번호 안내 : 106-81-58599
통신판매업 신고번호 : 제2008-서울구로-0920 | 호스팅 사업자 : (주)글로벌커머스솔루션
TEL : 02-2617-0787(代) | FAX : 02-2617-0786
Copyright ⓒ 2008 계측기마켓 Rights reserved. Designed by cohomepage