TMI계측기마켓
> 제품소개 > > 전원공급기
전원공급기
 
직류 전원공급기(44)교류 전원공급기(7)부속품(1)
SMPS(0)

 

52개의 상품이 준비되어 있습니다.

[ DC Power Supply ]
모델명 : SPD3303X-E/ SPD3303X
0~32V / 3.2A, 2CH, 2.5/3.3/5.0V, 3.2A(Fix), 분해능 10mV,10mA
\480,000
[ DC Power Supply ]
모델명 : SPD3303C
30V/3.2A * 2, 2.5V/3.3V/5V/3.2A * 1,
resolution : 10 mV, 10 mA
\320,000


[ DC Power Supply ]
모델명 : SPD3303S
0~30 V/ 3A, 2 CH, 2.5/3.3/5.0 V, 3A(Fix), 분해능 1 mV, 1 mA
\670,000


[ DC Power Supply ]
모델명 : GP-4303D
O~30V/ 0~3A, 1CH
\159,500


[ DC Power Supply ]
모델명 : GP-305D
0~30V, 0~5A, 1CH
\227,700


[ DC Power Supply ]
모델명 : GP-503D
0 ~ 50V, 0~3A, 1 CH
\260,000


[ DC Power Supply ]
모델명 : GP-1305/ GP-1310/ GP-1503/ GP-1505
0 ~ 30V, 0 ~ 5A, 1 CH
\399,300
[ DC Power Supply ]
모델명 : GP-1303DU/ GP-1303TP
0~30V, 0~3A, 2 CH
\551,100
[ DC Power Supply ]
모델명 : GP-1305DU/ GP-1305TP
0~30V, 0~5A, 2 CH
\592,900
[ DC Power Supply ]
모델명 : GP-1503DU/ GP-1503TP
0~50V, 0~3A, 2 CH
\592,900
[ DC Power Supply ]
모델명 : GP-4303TP
0~30V/ 0~3A, 2 CH, 4 Digit
\335,100


[ DC Power Supply ]
모델명 : GP-4305DU
0 ~ 30V, 0 ~ 5A, 2 CH, 4 digit
품절
[ DC Power Supply ]
모델명 : GP-4305TP
0 ~ 30V, 0 ~ 5A, 2 CH, 4 digit
\385,000


[ DC Power Supply ]
모델명 : GP-4503TP
0 ~ 50V, 0 ~ 3A, 2 CH
\484,000


[ DC Power Supply ]
모델명 : GP-3010D
0 ~ 30V/ 10A, 1 CH, Digital
\429,000


[ DC Power Supply ]
모델명 : U8001A/ U8002A
30V/ 3A, 1 CH
\575,000
[ DC Power Supply ]
모델명 : U8031A/ U8032A
30V/ 6A (2x) & 5V/ 3A, 375 W
\1,886,200


[ DC Power Supply ]
모델명 : E3620A/ E3630A
50W 듀얼 출력, 2개의 25V, 1A
\1,032,000


[ DC Power Supply ]
모델명 : E3631A
80W 3중 출력, 6V, 5A 및 ±25V, 1A, RS-232C, GPIB
\2,177,800


[ DC Power Supply ]
모델명 : E3632A
120W, 15V, 7A 또는 30V, 4A, RS-232C, GPIB
\1,903,500


[ DC Power Supply ]
모델명 : E3633A/ E3634A
200W, 8V, 20A 또는 20V, 10A, RS-232C, GPIB
\2,301,200


[ DC Power Supply ]
모델명 : E3640A/ E3641A
Voltage : 0~8 V/ 3 A
Current : 0~20 V/ 1.5 A
\1,359,200


[ DC Power Supply ]
모델명 : E3642A/ E3643A/ E3644A/ E3645A
0~8V/5A, 0~20V/2.5A, RS-232C, GPIB
\1,359,200
[ DC Power Supply (Precision Type) ]
모델명 : AK Single Series (AK1205/ AK3003/ AK3005/ AK3010/ AK6003)
0~12/ 18/ 30/ 60 V
0~3/ 5/ 10A, 1 CH
\575,300
[ DC Power Supply (Precision Type) ]
모델명 : AK Dual Series (AK1205D/ AK3003D/ AK3005D/ AK6003D)
0~12V, 0~3A, 2 CH
\1,023,000
[ DC Power Supply (Programmable Type) ]
모델명 : K Single Series (K1205/ K1810/ K3003/ K3005/ K3010/ K6003)
0~12V, 0~5A, 1 CH, RS-232(USB), GPIB
\721,600
[ DC Power Supply (Programmable Type) ]
모델명 : K Dual Series (K1205D/ K3003D/ K3005D/ K6003D)
0~12V, 0~5A, 2 CH, RS-232 (USB), GPIB
\1,232,000
[ DC Power Supply ]
모델명 : HMP4040
0~32V/ 0~10A, 4 CH
< 1A : 0.2 mA ; ≥ 1A : 1 mA
USB/ RS-232 Interface.
\3,901,700


[ DC Power Supply ]
모델명 : HM-8142
O~30V, 1A, 2 CH, 5V/2A Fix
\2,200,000


[ DC Power Supply ]
모델명 : OPE-Q Series

전화문의
[ DC Power Supply ]
모델명 : OPE-QI Series

전화문의
[ DC Power Supply ]
모델명 : OPE-S Series

전화문의
[ DC Power Supply ]
모델명 : OPE-DI Series

전화문의
[ DC Power Supply ]
모델명 : UP-3005T
0~30V, 0~5A, 2 CH , 5V/3A FIX
\407,000


[ DC Power Supply ]
모델명 : IT6721
180W, 60V, 8A
\385,000


[ DC Power Supply ]
모델명 : IT6720
100W, 60V, 5A
\286,000


[ DC Power Supply ]
모델명 : PN 300
DC 0~30V, 0~2.3A, 2 CH, 5V/2A 고정
\1,408,000


[ DC Power Supply ]
모델명 : EX Series

전화문의
[ AC Power Source ]
모델명 : 6605/ 6610/ 6620/ 6630
switching type
500V A/ 1000V A/ 2000V A/ 3000V A
0~300V, 45~500 Hz
전화문의
[ 대용량 DC Power Supply ]
모델명 : DKP-3050/5030
0~30V,0~50A,1CH
전화문의
 1 2  

상호:대광계측기(주) | 주소: 서울특별시 구로구 디지털로 288 (구로동, 대륭포스트타워 1차 1404호)
대표이사 : 손순태 | 개인정보관리책임자 : 손순태 | 이메일 : kdk@kdk.co.kr
공정거래위원회 고시 제 2000-1호에 따른 사업자등록번호 안내 : 106-81-58599
TEL : 02-2617-0787(代) | FAX : 02-2617-0786 | 통신판매업 신고번호 : 제2008-서울구로-0920

Copyright ⓒ 2008 계측기마켓 Rights reserved. Designed by cohomepage